Spesifikasjonsfasen

Spesifikasjonsfasen og informasjonen den gir er avgjørende for å kunne utforme en arbeidsplass som imøtekommer virksomhetens og de ansattes behov. Målsetningen med spesifikasjonsfasen er å innhente og analysere relevant informasjon om virksomhetens lokaler, samt å involvere og engasjere medarbeiderne i endringsprosessen. Resultatet av spesifikasjonsfasen er en innledende plan for utforming av den nye arbeidsplassen.

For å innhente opplysninger om brukere og for å gjøre endringer i arbeidsmiljøet, anbefaler vi følgende tjenester.

Spesifikasjon av arbeidsplassen
Martela Dynamic - utnyttesesgrad-sensorer“It’s not just about expenses, even though they are very important. We have to think about employee comfort.”
Markku Pirskanen, Chief Financial Officer, Martela

 

“Investing in the working environment is a great way to hold on to good employees.”
Maarit Vuori, Interior Designer, Martela

Måling av arealutnyttelse - Martela Dynamic- utnyttelsesgrad - sensorer

Sensorbasert måling av utnyttelsesgraden på arbeidsplassen utgjør noe av grunnlaget for videre planlegging. Rapport på utnyttelse av arbeidsplasser, møterom og andre sosiale soner analyseres slik at man kan forstå hvordan arealet faktisk utnyttes. Disse analysene gjør at virksomheten identifiserer potensielle arealbesparelser og videre kan designe de ulike soner basert på faktisk utnyttelse.

 

Introduksjon til den nye måten å jobbe på

Det er viktig å tidlig introdusere til nøkkelpersoner og andre ansatte om endringene i det nye kontoret. Overgangen til for eksempel et aktivitetsbasert kontor endrer arbeidsmetodikken i bedriften. Vi tilbyr vår kompetanse gjennom hele prosessen. 

Web-basert brukerundersøkelse

Vi anbefaler at alle brukere deltar i en undersøkelse om arbeidsmiljøet. Både innsamling av brukerdata og opplæring til den nye arbeidsmåten hjelper administreringen av endringen.

 

Intervju av nøkkelpersoner

Vi anbefaler videre nøkkelpersonintervjuer. For at endringene skal kunne gjennomføres er det viktig at samtlige nøkkelpersoner deltar i å sette målene for endringen av arbeidsplassen.

Når man er ferdig med dette, analyseres brukerundersøkelsen, nøkkelpersonintervjuene, workshops og målingen av utnyttelsesgraden. Disse analysene danner grunnlaget for det videre arbeidet med den nye arbeidsplassen.

Med Martela Lifecycle hjelper vi deg med å redusere leiekostnader, forsterke selskapets merkevare, jobbe mer effektivt, tilrettelegge areal i forhold til arbeidsoppgaver, øke trivsel blant de ansatte og samtidig øke produktiviteten.

Share this page